Mundesi Nderrimi

-Ndërrimet në EDshop


Ndërrimet ne EDshop bëhen vetem me korrier, dhe sherbimi për ndërrimet kushton 200 lekë.

Nëse doni të bëni ndërrim, ju duhet të njoftoni menjëherë në momentin që keni marrë porosinë.
Nëse ju nuk njoftoni momentin që keni marrë porosinë, ndërrimi nuk mund të bëhet.


Produkti duhet të jetë në gjëndjen fillestare ( me etiketë dhe i pa dëmtuar ose bërë pis)
Nëse ju i keni hequr etiketën ose dëmtuar produktin, ndërrimi nuk mund të bëhet.


Nëse doni të beni ndërrim me produkt tjeter, ju keni 48 orë kohë për të zgjedhur, nëse doni të mbeteni kredit na njoftoni dhe ne do të dergojmë një korrier për të marrë produktin.

Korrieri vjen brenda ditës për të marr porosinë.

Kreditin ju mund ta përdorni derisa të gjeni dicka që ju pëlqen.

Ndërrimet bëhen vetëm një herë, nëse doni të bëni ndërrim pas ndërrimi vlera e postës për ndërrim dyfishohet cdo herë. (Pra nëse posta për ndërrimin e parë kushton 200 lekë, për të dytin 400, për të tretin 800, etj.) Kjo kosto vlen vetëm nëse doni të ndërroni produkt, me të cilin keni bëre një herë ndërrim.

Për produktet me ulje, aksesore(canta, bizhu, syze, kozmetikë) intimo dhe rrobabanjo nuk ofrojmë ndërrim.

Nëse doni të përdorni kreditin në produktet me ulje, ju duhet të paguani vlerën fillestare të produktit.